Tuusulan Metallityöväen Ammattiosasto ry 338
ESITTELY


Tuusulan Metallityöväen Ammattiosasto ry numero 338

Tuusulan Metallityöväen Ammattiosastossa oli vuoden 2017 lopulla 480 jäsentä. Heistä 71 oli naisia ja 409 miehiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto:

  • valvoo ja seuraa kaikin mahdollisin tavoin, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita säänteleviä sopimuksia, lakeja ja muita säännöksiä
  • tekee liittotoimikunnan ohjeiden mukaisesti jäsenistönsä työ- ja palkkaehtoja koskevia paikallisia sopimuksia
  • valmistelee yhteistyössä liiton kanssa ehdotuksia voimassaolevien työehtosopimusten uudistamiseksi ja uusien sopimusten solmimiseksi
  • järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä ohjaa jäsentensä harrastus- ja vapaa-ajanviettotoimintaa
  • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Tuusulan Metallityöväen Ammattiosasto ry numero 338:n kokoukset pidetään toimistolla. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Tuusulan kunnan kuntakeskussa, Hyrylässä:

Ammattiosasto Metalli 338:n toimiston osoite:

Koskenmäentie 5 P 2
04300 Tuusula

HUOM!
Toimistolla ei ole toistaiseksi päivystystä!
Toimisto on avoinna ainoastaan kokousaikoina.